FOTOSTATUS

18-Januar-2018

27.535 foto.

SENESTE NYT:

18-Januar-2018

1.000.000 visninger blev nået i januar 2018.

Websiden har været under stadig udbygning i tiden OKT 2011 til JAN 2018. Denne udbygning fortsættes!

14-Januar-2018

128 foto fra kaptajn V. Hansens tjeneste i Tyskland 1949-50 indsat

Rul ned på linket til "1949-50 JEVER og ITZEHOE"

11-Januar-2018

Oversergent Henning Egerup og Premierløjtnant Jacob Herbert Pedersen er indsat i persongallerierne

09-Januar-2018

Indsættelse af major Flemming Vangs fotosamling er afsluttet

Indsat 81 foto. Majorens fotosamling udgør således i alt 396 foto.

06-Januar-2018

SERGENTGALLERIET er ændret

Opdelt efter gruppe af bogstaver, således at en ansøgt på navn, kan findes hurtigere. 10 foto er tilføjet.

Collage over 128 foto fra kaptajn V. Hansens værnepligt i Tyskland 1949-50.

 • Dragoners egne fotoalbum

  Se f.eks. kaptajn Villy Hansens album, som er det senest indsatte album med 128 foto.

 • CIVILGALLERIET

 • Dødsfald

  Regimentets førstedame i tiden 1 OKT 1990 til 31 MAR 1996, oberstinde Inge-Lise Krogh, er afgået ved døden 7. januar 2018. Inge-Lise Krogh var gift med oberst Per B. Krogh, som var regimentschef i nævnte tidsrum.
  Æret være hendes minde.

 • JAN 1997. DANSKE DIVISION oprettes

  Forsvarsforlig 1995. Jyske Division nedlægges og Danske Division oprettes. (1. og 3. Jyske Brigade samt 1. Sjællandske Brigade indgår).
  Stab oprettes på Bülows Kaserne i Fredericia. Kaj-Ivan Bæk har taget de 38 indsatte foto fra oprettelsesdagen.

 • Artikler om- og af personer

  Se oversigten her - er i alfabetisk orden.

  Senest: Noget om OL-R Hans Sommer Nielsen

 • Niels Kjeldsen Eskadronen (1KVGESK/I/JDR) 60 år

  Ikke alt, men noget om, i form af 380 foto og tekst i anledning af eskadronens 60 års jubilæum. 1957 - 2017.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

Copyright

 Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste