Chefen for Hærstaben, Generalmajor H.-C. Mathiesen besøgte den 21. juni 2016 Dragonkasernen. Besøget sluttede på Dragonmuseet, hvor generalen fik en rundvisning. I den forbindelse motog pensioneret major K.C. Olsen "Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld indsat, for sit arbejde med Jydske Dragonregiments Historiske Samling.

FOTOSTATUS

17-Maj-2018

28.560 foto.

SENESTE NYT:

17-Maj-2018

JDR Historiske Samling: Dragonmuseet 2018 5 års jubilæum

87 elementer fra 5 års jubilæumsreceptionen, som blev afholdt den 30. april 2018

16-Maj-2018

JDR Historiske Samling: Dragonmuseet fra 2013.

207 elementer indsat.

13-Maj-2018

Oberst Bjarne Højgaard Jensens farvel

Kaptajn M. Veltzès artikel om obersten er indsat.

08-Maj-2018

Foto fra SSG Bjarne Lunds 40 års jubilæum i 2015 indsat (29)

03-Maj-2018

JDR Trompeterkorps 1998-2014 indsat (88 elementer)

01-Maj-2018

JDR Trompeterkorps 1972-1997 indsat (156 elementer)

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt...

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

Copyright

 Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste