Januar 1997. HKH Kronprinsen ved paraden på Bülows Kaserne for oprettelsen af Danske Division.

STATUS FOTO

20-Oktober-2016

JDR: 23.783 + KJFR: 5.673 = 29.456

Seneste nyt

20-Oktober-2016

KJFR er tilført 28 foto.

OKS-1 Flemming Klindt Andersen album

19-Oktober-2016

KJFR er tilført 86 foto.

MG Henrik Wilche 9 foto til KJFR historie 1979.
KP Flemming Lund Pors med 77 foto til eget album under SGGRP foto.

18-Oktober-2016

Januar 1997. Paraden for Danske Divisions oprettelse indsat.

Journalist K.-I. Bæk har leveret 38 foto fra dagen.

Glimt fra Dragondag 2016.

 • JAN 1997. DANSKE DIVISION oprettes

  Forsvarsforlig 1995. Jyske Division nedlægges og Danske Division oprettes. (1. og 3. Jyske Brigade samt 1. Sjællandske Brigade indgår).
  Stab oprettes på Bülows Kaserne i Fredericia. Kaj-Ivan Bæk har taget de 38 indsatte foto fra oprettelsesdagen.

 • PERSON-ARTIKLER

  Artikler af - eller om personer ved JDR og KJFR.
  Indsat alfabetisk.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

 • Dragoners egne fotoalbum

  Seneste: 94 foto fra dragon og senere OKS FUNDER (bynavn). Vi kender ikke hans rigtige navn (desværre). Måske kan du hjælpe? Redigeret: 2016-10-10.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

 • JYDSKE DRAGONREGIMENTS HISTORIE

  Jydske Dragonregiments historie, opdelt i årgange i tiden 1848 til 2009. årgangsvis 1848 - 2009

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • KONGENS JYSKE FODREGIMENT

  En hel del stof om Kongens Jyske Fodregiment gennem tiden

Video: HKS 18. maj 1982.

Se filmen fra Forsvarets TV - Tryk på understreget tekst herunder.

Filmen er på 32 min.

fra 22. minut: Forbidefilering af pansrede køretøjer.

fra 26. minut: JDR Trompeterkorps giver opvisning.

Hærens Kampskoles Indvielse 18 MAJ 1982

Diasserie med marchmusik

Copyright

Det er den 8. december 2011 aftalt mellem Chefredaktør for DAGBLADET Holstebro-Struer, Hans Krabbe og Teddy Børgesen, at avisens artikler og billeder mere end 10 år gamle, må gengives på websiden, når kilde, herunder dato, journalist (evt. forkortelse) samt fotografnavn (evt. forkortelse) er oplyst ved det gengivne materiale. 

14. september 2015 er ovennævnte aftale fornyet mellem Chefredaktør for DAGBLADET, Peter Kjeldbjerg og Teddy Børgesen.

Webmaster

Major (p) Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste