24. april 2018. Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt.

FOTOSTATUS

24-April-2018

27.939 foto.

SENESTE NYT:

24-April-2018

JDR Trompeterkorps - medlemslister indsat.

45 lister over medlemmer af korpset i tiden 1976-2005.

24-April-2018

Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt.

25 elementer fra JDR TRPK afslutningsfest på Rudbøl Gl. Grænsekro er indsat.

24-April-2018

Oberst H.M. Lunding + 1 foto (Gravmæle)

20-April-2018

JDR ÅRGANG 1960 er oprettet med 23 foto

18-April-2018

17 foto indsat under Veteranstævner*

*Pensionerede officerer, chefsergenter og seniorsergenter fra JDR, DRLR, PLR, FLR, SLFR, KJFR og HKIC mødtes den 12. april 2018 på Dragonkasernen for at spise morgenmad og frokost sammen, samt for at høre facts om det netop indgåede forsvarsforlig.

09-April-2018

JDR ÅRGANG 2012 er foreløbig afsluttet med tilføjelse af 16 foto.

Nu i alt 129 elementer på årgangen.

05-April-2018

JDR ÅRGANG 2012 er påbegyndt.

113 elementer er foreløbig indsat...

03-April-2018

3 tekst-foto indsat i JDR Årgang 1849-1899

Historien om premierløjtnant af 4. Dragonregiment, F.W. Meulengracht, der døde af sine sår den 3. februar 1964, efter at have deltaget i krigens første slag ved Mysunde. Overgangen over Slien, dagen før.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • Jydske Dragonregiments Trompeterkorps

  Historien om JDR Trompeterkorps er påbegyndt...

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

Copyright

 Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste