30. september 1990. Oberst B.H. Devantier skridter fronten af for sidste gang.

FOTOSTATUS

18-Februar-2018

27.778 foto.

SENESTE NYT:

13-Februar-2018

KS VEJLE alias KS Kaj Erik Olsen (Ildved) foto indsat

25 foto i hovedsagen fra 1984 ved 1 KVGESK/I/JDR. (Rul ned på linket)

13-Februar-2018

CSG Peter Poulsens anekdoter fra tjenesten - Ny indsat

"Vant - men fik ingen pokal"

07-Februar-2018

Artikel indsat om oberst P.B. Krogh (RC: 1990-1996)

07-Februar-2018

Oberst P.B. Krogh i fotoglimt fra RC-tiden 1990-1996

114 foto

06-Februar-2018

66 foto tilføjet oversergent Bent Dalsgaard Kristensens fotosamling fra 1953 til medio 1960`erne.

Der er i alt 116 foto i samlingen.

Se Dragoners egne foto 1990-1999 (Her collage over OB P.B. Krogh foto 1990-1996)

 • Dragoners egne fotoalbum

  Senest indsatte er samlingen: KS Kaj Erik Olsens foto fra 1984 ved 1 KVGESK/I/JDR

 • CIVILGALLERIET

 • Dødsfald

  Regimentets førstedame i tiden 1 OKT 1990 til 31 MAR 1996, oberstinde Inge-Lise Krogh, er afgået ved døden 7. januar 2018. Inge-Lise Krogh var gift med oberst Per B. Krogh, som var regimentschef i nævnte tidsrum.
  Æret være hendes minde.

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  Herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • Video og diasserier

  En stor samling af video- og diasserier, som har relation til regimentet gennem tiden.

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

 • LITTERATURSIDEN

  Bøger, hæfter og anekdoter.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

Copyright

 Det er en stående aftale mellem Dagbladet og Teddy Børgesen, at avisens artikler, som kopieres til hjemmesiden, frit kan indsættes, når de er 10 år gamle. Journalistnavn og fotografnavn (hvis foto) anføres altid.

 

Webmaster

Major Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste