Overlæge P.T. Clausen. - Der kommer snart en lille artikel.

STATUS FOTO

16-Januar-2017

JDR: 24.790 + KJFR: 5.745 = 30.535 foto

 • JYDSKE DRAGONREGIMENTS HISTORIE

  Jydske Dragonregiments historie, opdelt i årgange i tiden 1849 til 2016.

 • JYSKE KAMPGRUPPE

  Ikke det hele, men det meste om Jyske Kampgruppe (Jutland Infantry Brigade) fra perioden 1983-2004. Såvel JDR - som KJFR enheder indgik i denne kampgruppe med flere bataljoner.

 • KONGENS JYSKE FODREGIMENT

  En hel del stof om Kongens Jyske Fodregiment gennem tiden

 • Enhedsfoto gennem tiden

 • JDR ÅRGANGSFOTO 1849 - 2016

  Senest er der indsat foto på JDR ÅRGANG: 2010

 • IN MEMORIAM

  DØDSFALD
  Major Erik N. Lykkebo ved JDR er afgået ved døden. (4 NOV 1940 - 16 DEC 2016). Han var i en lang årrække tjenstgørende ved Hærens Kampskole. Bisættelsen har fundet sted fra Aal Kirke i Oksbøl, den 21 DEC 2016. Æret være hans minde.

 • Dragoners egne fotoalbum

  Seneste: 221 foto fra oberst J.F. Edelings samling (Rul i bund på linket)

 • Bataljonernes historie 1992-2000

  herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

Major H.F. Moth har skrevet en særdeles interessant bog i 2016. Se litteratursiden

Også nyt:

 • JAN 1997. DANSKE DIVISION oprettes

  Forsvarsforlig 1995. Jyske Division nedlægges og Danske Division oprettes. (1. og 3. Jyske Brigade samt 1. Sjællandske Brigade indgår).
  Stab oprettes på Bülows Kaserne i Fredericia. Kaj-Ivan Bæk har taget de 38 indsatte foto fra oprettelsesdagen.

 • Video og diasserier

 • "ØRNEKOMPAGNIET 1970"

  3 PNINFKMP/II/JDR var indkaldt til værnepligt i tiden 2 JAN - 31 DEC 1970. Flere fotografer har muliggjort en samling af kompagniets begivenheder i tekst og billeder. 426 foto. 2016-11-09.

Diasserie fra JDR 1953 (1954) med marchmusik

 • HGO - Veteranstævner

  Stævner for pensionerede officerer samt pensionerede chef- og seniorsergenter ved JDR og de tidligere regimenter: SLFR-PLR-FLR-KJFR-DRLR samt samme kategori ved HKIC (HKS). HGO=Holstebro Garnisons Officersforening.

 • HGO - Seniortræf

  Foto fra sammenkomster for pensionerede officerer samt chef-og seniorsergenter ved HKIC og ved JDR - på skift mellem de 2 tjenestesteder.

 • TUNG TRANSPORTSEKTION / HOK (JDR)

  Sektionen har gennem tiden haft flere navne. Men se her - indholdet af 5 flotte scrapbøger med mere end 1.300 foto. - Hvem var/er de, hvad laver de, hvilket materiel har de. Se dette link og bliv meget mere bevidst om det.

Video: HKS 18. maj 1982.

Se filmen fra Forsvarets TV - Tryk på understreget tekst herunder.

Filmen er på 32 min.

fra 22. minut: Forbidefilering af pansrede køretøjer.

fra 26. minut: JDR Trompeterkorps giver opvisning.

Hærens Kampskoles Indvielse 18 MAJ 1982

Copyright

Det er den 8. december 2011 aftalt mellem Chefredaktør for DAGBLADET Holstebro-Struer, Hans Krabbe og Teddy Børgesen, at avisens artikler og billeder mere end 10 år gamle, må gengives på websiden, når kilde, herunder dato, journalist (evt. forkortelse) samt fotografnavn (evt. forkortelse) er oplyst ved det gengivne materiale. 

14. september 2015 er ovennævnte aftale fornyet mellem Chefredaktør for DAGBLADET, Peter Kjeldbjerg og Teddy Børgesen.

Webmaster

Major (p) Teddy Børgesen

1963 Sjællandske Artilleriregiment - 1965 Nørrejyske Artilleriregiment - 1967 Kongens Jyske Fodregiment - 1978 Jydske Dragonregiment - 1996 Flyvevåbnet - 2005-07 Forsvarets Personeltjeneste