Oberstløjtnant K.J. Funch 1926 - 1984

Kilde: Griffen, udgivet af Bornholms Værn, nr. 4. Juni 1984.

Med sorg har vi modtaget meddelelsen om, at oberstløjtnant Karl Johan Funch, næstkommanderende og stabschef ved Bornholms Region og Bornholms Værn, døde den 19. juni 1984.

 

Løjtnant (kadet) K.J. Funch og frue (Fru Rie Funch) på vej til kadetbal på Frederiksberg slot, ca. 1955-56. (Tryk på foto, for at forstørre dette)

Oberstløjtnant Funch var født den 18. december 1926 på St. Hallegård i Olsker og var således indfødt bornholmer. Han startede sin militære løbebane som rekrut ved Livgarden i 1948. Efter afslutning af Officersskolen i 1956 blev han ansat ved Jydske Dragonregiment, der var hans regimenti de næste 24 år. I 1951 og 1961-62 forrettede han i kortere perioder tjeneste ved Bornholms Værn. Efter gennemgang af generalstabskursus 1965-66 forrettede han afvekslende stabs- og geledtjeneste og var bl.a. til tjeneste ved Vestre Landsdelskommandos stab, ved staben for FN-styrkerne på Cypern (HQ UNFICYP) og i det allierede hovedkvarter (HQ LANDJUT) i Rendsburg.

Den 1. november 1980 kom oberstløjtnant Funch - efter et af ham selv udtrykt ønske - tilbage til sin fødeø som næstkommanderende og stabschef ved Bornholms Region og Bornholms Værn.

Karl Johan Funch var en retlinet, karakterfast officer, der krævede meget både af sig selv og af sine undergicne. Han var en usædvanlig ansvarsbevist, pligtopfyldende og beslutsom leder og chef og arbejdede altid med stærkt engagement og stor interesse for den bedst mulige løsning af de ham pålagte opgaver. Også under sin alvorlige, langvarige sygdom fortsatte han på beundringsværdig vis med stor interesse sin tjenstlige indsats lige til det sidste.

Karl Johan Funchs bortgang efterlader et stort savn hos os, der kendte ham. Vi vil bavare mindet om ham som en rigtig soldat - et rigtigt mandfolk - en rigtig officer.

Vore tanker går til hans efterladte, der med rette kan være stolte over hans indsats i livsgerningen i det danske forsvar for bevarelsen af frihed og fred i vor del af verden.

Æret være hans minde!

B. Heiberg-Iürgensen 

Et foto fra oberstøjtnantens samling.

Gå tilbage til JDR FORSIDE

Se flere foto fra OL K.J. Funch (1948-1956 - 86 foto)