General Eisenhower, øverstkommanderende for NATO´s styrker i Europa på Flyvestation Karup den 22. maj 1952. Her er den senere præsident i samtale med eskadronschef, ritmester Svend Kiærskou til højre. I midten ses oberstløjtnant Wissum.

Gå tilbage til: FORSIDEN