Oberstløjtnant Hans Sommer Nielsen

Oberstløjtnant Hans Sommer Nielsen

Efter anmodning fra web har oberstløjtnant Hans Sommer Nielsen sendt sit CV til hjemmesiden (August 2017).

 

Indkaldt til Pansertroppernes mathskole på Grønnegades kaserne i Næstved, den 1. juni 1955.

Fik ’SOMMER’ som bynavn, da en anden inden da havde fået ’STRUER’, hvor jeg også er fra.

Grunduddannet i Næstved og i Oksbøl uddannet som kører/KVG Centurion.

Efter bestået eksamen ansøgt om at blive sat i nummer ved JDR fra den 1. juni 1956. Ansøgningen blev heldigvis godtaget.

Her tjeneste ved REGGA og fra juli 1956 i 3/I/JDR som KVGK.

Fra 1. jul. 1957 elev på Pansertroppernes sergentskole, uddannet som GF/PSK i Næstved og som KVGKMD i Oksbøl.

Tilbage til JDR beordret som SF/KVGDEL i 1/I/JDR den 1. jan. 1958, men efter 2 måneder blev jeg beordret afgivet til Kampvognsskolen som HJ-lærer/VÅSEK fra 1. mar. 1958.

Efter ansøgning indtrådt som elev på Forsvarets Gymnasium på Frederiksberg Slot den 1. nov. 1958.

Efter bestået adgangseksamen til Officersskolen beordret til tjeneste som DF/MOTINFDEL ved 2/I/7 REG i Fredericia fra 1. nov. 1960 til 30. apr. 1961.

Efter ansøgning indtrådt som kadet på Hærens Officersskole fra den 1. maj 1961.

Efter bestået afgangseksamen udnævnt til PRLT ved PNT den 1. maj 1964, og ansat som tjenestemand på prøve under Forsvarsministeriet.

Beordret til supplerende uddannelse ved Panserskolen fra 1. maj til 31. okt. 1964.

Fra 1. nov. 1964 til 1. aug. 1970 beordret til tjeneste ved JDR som NK/RKESK (2x: i 1964 og i 1969), NK/KVGESK, NK/STESK og AD (2x: i 1967 og i 1970) afbrudt af beordrede halvårskurser ved henholdsvis Panserskolen og Forsvarsakademiet.

Fra 1. aug. 1970 til 31. mar. 1972 beordret til tjeneste ved Panserskolen som lærer og sagsbehandler på PNK og elektronik. Herunder efter ansøgning i et halvt år gennemført kursus ved Danmarks Forvaltningshøjskole i systemanalyse.

Fra 1. apr. 1972 til 28. feb. 1973 til tjeneste ved Hærstabens Datasektion som SEKCH.

I perioden 1. mar. 1973 til 28. feb. 1974 orlov fra Forsvaret uden løn. Derpå ansøgt afsked fra 1. mar. 1974 med samtidig overførsel til reserven.

I perioden 1. mar. 1974 til 30. sep. 1997 tjeneste som CH/LKMP/V/JDR, sagsbeh./BALTAP, CH/MOTINFKMP/III/JDR. OO/ST/IV/JDR, CH/PERSERSTATDEP/I/VLK, CH//II/SLFR (Den Sorte Bataljon) og CH/IV/JDR. Undervejs suppleret med tilhørende ansøgte kursusperioder og beordrede mønstringer.

Udnævnt til KN pr. 1. maj 1969, MJ-R pr. 1. aug. 1974 og OL-R pr. 1. mar. 1988.

 ”Medlem af Marinehjemmeværnet fra 1997 – 2014 i Flotille 124 i Aarhus. De første tre år  som informationsofficer og derpå i søgruppe 1 på MHV 814, Budstikken, og MHV 908, Brigaden, som radiogast og sygdomsbehandler.

Tildelt Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve den 16. marts 1984.

 Benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen den 4. oktober 1995.

 Tildelt Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn den 21. april 1999.

 Meddelt Æresmedlemsskab af Marinehjemmeværnet i Jylland den 19. januar 2008.”

 Civilt ansat i IT-virksomheder i København og Aarhus inden for HR-området fra 1. mar. 1973 til pensionering 1. okt. 2000.

Til orientering kan jeg oplyse, at jeg har været medlem af bestyrelsen for Reserveofficersforeningen i Danmark i perioden 1994-1998. Herudover har jeg været medlem af Menighedsrådet i Egå i 2016-2018 som kasserer.

Med venlig hilsen

Sommer