1995. Oberstparret Inge og H.P.C. Lund in memoriam

Oberstinde og æresdragon Inge Lund og regimentschef, oberst H.P.C. Lund til fest i restaurant Laksen i Holstebro i anledning af JDR-Holstebro`s 25 års jubilæum i 1978

Oberstinde Inge Lund 1924-1994