DAGBLADET HOLSTEBRO STRUER 2. maj 2014.

Kristian Klinkby

SSG J.K. Jensen

2011. Dragon ”Laurbjerg” - SSG Jens Kristian Jensen fylder 80 år

SSG J.K. JENSEN (2012)

Det er en stor glæde for Dragonforeningen for Holstebro & Omegn at kunne ønske en af nutidens mest glorværdige medlemmer, herunder også æresmedlem, hjertelig til lykke med sin 80 års fødselsdag mandag den 16 maj (2011).

Dagbladet omtalte i sin tid med rette Jens Kristian Jensen i daglig tale JK som senior sergent med kors og bånd og stjerner. Journalisten KEN fra Dagbladet refererede til de æresbevisninger som JK har modtaget fra henholdsvis Danske Dragonforening, Danske Gardehussarforening, Danske Soldaterforenings Landsråd, Danske Rytterforening og Forsvarsbrødrene. Disse æresbevisninger vidner om JK’s store engagement i soldaterforeningernes arbejde. JK har tillige været vicepræsident i Danske Dragonforeningers Sammenslutning.

Det er også JK’s fortjeneste, at Dragonforeningen for Holstebro & Omegn hvert år kan hædre et af vore medlemmer ved at sætte en plade på vores æressymbol, som er en sabel og rytterhjelm doneret af JK.

På sessionen tegnede det langt fra til denne karriere ved dragonerne, idet JK, til sin fars fortrydelse, blev taget til kystartilleribefæstningen, men ved faderens mellemkomst, blev det heldigvis rettet til dragonerne.

Som nyudnævnt korporal var JK med til at flytte dragonerne fra Randers til Holstebro og forberedte herunder indkvartering til de første dragoner, selv måtte han dog indledningsvis bo i tomandstelt.
Senere kom han på sergentskole og fik plads på Centurion hold II.
Oprindelig var JK uddannet møbelsnedker med bronzemedalje. Det var en af baggrundene for, at han blev ”Bakkekonge” leder af skydebane faciliteterne gennem 19 år.

Men også scenemester i gymnastiksalen blev en af opgaverne, idet salen var den største i byen på daværende tidspunkt. Derfor blev byens arrangementer gennemført her, bl.a. optrådte Raquel Rastenni og var efter sigende meget tilfreds med ”Lange Jensen”.

Mange vil også huske JK for hans ”Landskabspleje” af øvelsesterrænet gennem sammenlagt 26 år, med rette omtalte JK terrænet som ”Min Øvelsesplads”.

Ved sin pensionering 1991 fortsatte JK sin varme interesse for regimentets historie gennem Dragonmuseet. Det er i øvrigt også JK fortjeneste, at officerer kan leje både blå og sorte gallauniformer til særlige lejligheder. Uniformerne er skænket af pensionerede officerer eller deres enker.

Uden JK havde dragonforeningerne ikke været det de er i dag. Vi skylder alle JK en kæmpe tak og ønsker vores æresmedlem god vind fremover.

K. C. Olsen
Formand

 

GÅ TILBAGE TIL: FORSIDEN