Oberst-R Christian Herskind

2016 Oberst-R Christian Herskind - Forsvarschefens rådgiver i "Reserveforhold"

Christian Herskind Stor tak...og prægtigt på denne side at kunne følge de mange dygtige soldater fra vort hæderkronede regiment. Startede som sekondløjtnant ved Kongens Jyske Fodregiment (KJFR) i 1981 med major B.O. Rasmussen som kompagnichef og premierløjtnant Aabenhus som næstkommanderende. Først som delingsfører 4 dernæst delingsfører 1. Prægtigt kompagni med bl.a. oversergent ”Chris” og sergent HT! (H.T. Nielsen red.). Blev under min første rådighedskontrakt designeret til stab/1 Jyske Brigade som hjælper for brigadechefen og virkede som sådan under seks brigadechefer. Ved KJFR nedlæggelse blev jeg forsat til Gardehusarregimentet (GHR), hvor jeg var næstkommanderende ved 5 spejdereskadron/Danske Internationale Brigade og chef for l/ll GHR. Kaptajn af reserven i 18 år! Major i 2007 efter en udsendelse til Afghanistan og oberstløjtnant af reserven i 2009. Chef for ll/Lokalforsvarsafdeling (en BTN-lignende lokalforsvarsenhed) og CH FRKSN / MNCNE (Chef for Fremskudt Kommandostation/Multi National Command North East – Polen, red.). Oberst af reserven i 2015 og nu Forsvarschefens rådgiver i internationale reserveforhold. PS min far Otto Herskind Jørgensen er still going strong og fortsat ivrig 5/6 juli deltager...nu 85 år gammel.

General Peter Bartram har ansat Christian Herskind Jørgensen som Forsvarschefens repræsentant i internationale reserveofficersfora. Med udnævnelsen bliver Christian Herskind oberst af reserven.
01-03-2016
Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Christian Herskind har både en international og en dansk uddannelse som jurist og er administrerende direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab. Militært er han uddannet reserveofficer fra Hærens Kampskole og var i 2006 udsendt til Afghanistan. Han var indtil 20. januar 2016 formand for Interforce Region Hovedstaden og var medstifter af Soldaterlegatet, hvis fondsbestyrelse han er næstformand for. Christian Herskind har ligeledes i en årrække været præsident for Kredsen Mars og Merkur, der siden 1975 har arbejdet på at styrke kontakten mellem erhvervslivet og den militære ledelse.
Christian Herskind Jørgensen skal fungere i stillingen fra den 1.marts 2016 og han ventes at blive indkommanderet ca. 40 dage om året.

Christian Herskind i Gardehusargalla, Fredericia 2012. Foto: Flemming Nis Lorentzen.

Gå tilbage til KJFR PERSON ARTIKLER

Gå tilbage til KJFR FORSIDE