Generalløjtnant G.K. Kristensen

INFORMATION 25. maj 2001
Gunnar Kjær Kristensen, 72 *Chefen for Forsvarsstaben i perioden 1977-83, daværende generalløjtnant Gunnar Kjær Kristensen, er død, 72 år.

G.K. Kristensen, der havde fået sin officersuddannelse i Hæren, var sandsynligvis sin generations mest kontroversielle danske officer. Balladen om hans person kulminerede, da han i 1983 blev fjernet fra sin post som chef for Forsvarsstaben og blev degraderet til oberst. Mens han endnu var aktiv officer markerede han sig i den freds- og atompolitiske debat, der netop på dette tidspunkt var brændende, og markerede sig med synspunkter, der lå klart til venstre. Allerede mens G.K. Kristensen var forsvarsstabschef var hans socialdemokratiske sympatier velkendte. Det var formentlig i konflikt med de almindelige politiske holdninger i officerskorpset – og dertil i modstrid med militære traditioner om at holde lav politisk profil.

Det vakte en del furore, at den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Orla Møller i 1977 udnævnte den daværende oberstløjtnant og kontorchef i Forsvarsministeriet til generalløjtnant og chef for Forsvarsstaben – dvs. sige næstkommanderende for det samlede forsvar. Det var et uhørt springavancement, hvor han sprang både graden som oberst og generalmajor over. Generalløjtnant Kristensen kom yderligere i modsætningsforhold til indflydelsesrige kredse i officerskorpset, da han var én af drivkræfterne bag en større ændring af forsvarets personelstruktur. Den indebar bl.a., at værnscheferne blev ’reduceret’ til værnsinspektører. 

Regeringen Schlüter besluttede i foråret 1983, at der skulle andre kræfter til i Forsvarskommandoens top. Den valgte derfor at lade G.K. Kristensen erstatte af den meretraditionelt tænkende søofficer, Sven E. Thiede, der senere blev forsvarschef. Konflikterne i forsvarstoppens korridorer kom frem, da Thiede i en privat samtale med en journalist sagde, at »ingen officer har siden Anden Verdenskrig skadet det danske forsvar så meget som G.K. Kristensen«. Udtalelsen blev lækket til offentligheden, og Sven E. Thiede fik en kraftig irettesættelse af forsvarsminister Hans Engell for at bagtale sin forgænger. G.K. Kristensen fik nu posten som chef for 2. Sjællandske Brigade i Vordingborg, og han blev degraderet til oberst.

Efter sin fjernelse fra forsvarsstaben, der i pressen blev kaldt en ’slagtning’ og ’politisk fyring’, gik oberst G.K. Kristensen ind i den offentlige debat med sine synspunkter på forsvarspolitikken. I Fredsavisen, som blev udgivet af Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, skrev han således i 1985 en helsidesartikel, hvor han forsvarede ideen om Norden som atomvåbenfrit område og Socialdemokratiets generelle sikkerhedspolitiske standpunkt under overskriften »Schlüter skræmmer danskerne væk fra NATO«. Typisk for den fyrede generals utraditionelle karriereforløb arbejdede han til sidst bl.a. for en organisation af menige soldater – Hærens Konstabel- og Korporalforening. Gunnar Kjær Kristensen var i 1988-93 medlem af den internationale organisation »Generals for Peace and Disarmament«. ritzau

UDDRAG AF DEBATTEN OM GENERALLØJTNANT G.K. KRISTENSEN

OLFI: Den politiske udnævnelse spøger stadig

Når man taler om forsvarschefer gennem tiderne, er man også nødt til at omtale den politisk udpegede chef for forsvarsstaben, som aldrig blev forsvarschef. I Forsvarsministeriet gik man efter at vælge den dygtigste officer efter høflig hensyntagen til en nogenlunde lige fordeling mellem værnene. Kandidaterne havde altid arbejdet sig op gennem graderne, og den endelige prøve inden stillingen som forsvarschef var stillingen som chef for forsvarsstaben. Ind til 1977.

Dengang udøvede den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Orla Møller det, som bredt i Forsvaret blev betegnet som uhørt magtmisbrug, da han udnævnte en politisk engageret kontorchef i Forsvarsministeriet, hærofficeren og oberstløjtnanten G.K. Kristensen, til generalløjtnant og chef for forsvarsstaben – med henblik på, at han skulle overtage som forsvarschef efter flyvergeneralen Knud Jørgensen.

Sådan gik det imidlertid ikke. I 1983 fjernede forsvarsminister Hans Engell (K) G.K. Kristensen fra stillingen som chef for forsvarsstaben, degraderede ham til oberst og sendte ham til Vordingborg som chef for 2. Sjællandske Brigade. Episoden er flittigt blevet fremhævet blandt officerer i løbet af de seneste fire år, fordi Nick Hækkerups (S) udnævnelse af Peter Bartram som forsvarschef er blevet sammenlignet med det karrierespring, som G.K. Kristensen tog.