Major af reserven Aage Koch-Jensen

 

Markant Bjerringbro-politiker er død 

Publiceret 06. oktober 2016 

 

Den 21. september 1938 kom Aage Koch-Jensen til verden på en gård i Vissing, og her voksede han op sammen med to brødre. Skolegangen foregik på Hadsten Realskole.

I slutningen af 50'erne drog Aage Koch-Jensen over Atlanterhavet og til USA, hvor han uddannede sig inden for landbrug. Forinden havde han med samme formål været på ophold i England.

Tilbage igen i Danmark begyndte Aage Koch-Jensen en karriere inden for forsvaret; en karriere, der først sluttede i september 1998. Den 1. maj 1960 begyndte Koch-Jensen således som garderhusar i Næstved, og tre år senere blev han udstationeret i Gaza som en del af den fredsbevarende styrke under FN. Tjenesten i Gaza førte blandt andet en FN-medalje med sig. I løbet af den lange militærkarriere blev Koch-Jensen blandt andet udnævnt til major af reserven i 1977, og dette hverv havde han frem til sin pension. Koch-Jensen nåede også at fungere som adjudant for obersten i Jydske Dragonregiment.

Flere hædersbeviser blev også tildelt Koch-Jensen i den periode, han var i militæret. Således fik han blandt andet tildelt fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve, ligesom han i 1992 af Prins Henrik modtog reserveofficersforeningens hæderstegn. 

I 1965 blev Koch-Jensen gift med sin Inger og parret bosatte sig derefter på den gård (»Højmark«) i Tindbæk, som Koch-Jensen året inden havde købt. Sideløbende med sin karriere i forsvaret var Koch-Jensen således gårdejer og udvidede i tiden frem sin bedrift ved at opkøbe både jord og gårde i området.

I midten af 70'erne kom Koch-Jensen med i bestyrelsen for Hammershøj Landboforening, og her sad han frem til 1993; fra 1985 og otte år frem som formand. Koch-Jensen, der holdt meget af at lære fra sig, blev på samme tidspunkt instruktør for Landbrugets Oplysning- og Konferencevirksomhed (LOK), og i 1986 gik han så ind i politik.

Aage Koch-Jensen lagde ud med at repræsentere Venstre, men senere gik han over til De Konservative, og fra 1986 og tre år frem var han formand for kulturudvalget i Bjerringbro Kommune. Fra 1990-93 bestred han posten som socialudvalgsformand, inden han fra 1998 og frem til 2005 var med i økonomiudvalget.

Medlem af Viborg Amtsråd var Koch-Jensen fra 1990 og frem til 2005. Han sikrede i sin tid socialdemokraten Bent Hansen genvalg som amtsborgmester, fordi han nægtede at stemme for Ole Juul, der var Venstres kandidat til posten. Det førte til, at Koch-Jensen blev ekskluderet af Venstre, hvorefter han rykkede over til Det Konservative Folkeparti.

Koch-Jensen huskes også som en passioneret formand for socialudvalget og fra 2002-2005 tillige for sundhedsudvalget i Region Midtjylland, og navnlig samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger optog ham meget. I 2009 valgte Koch-Jensen til stor ærgrelse for sine vælgere og kolleger i politik at trække sig, og i 2012 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Som menneske var Aage Koch-Jensen et stort familiemenneske. Han havde tillige en stor vennekreds, som han var god til at pleje livet igennem.

Den 3. oktober sov Aage Koch-Jensen stille ind i sit hjem. Han efterlader sin hustru, fire børn, et tilsvarende antal svigerbørn samt syv børnebørn. Derudover overleves Aage Koch-Jensen af en bror. 

LW/just

Gå tilbage til FORSIDEN