Major Henning Madsen fortæller i DEC 2013

Forstmand, forstander og major af reserven, Henning Madsen.

Der er mange forhold der er med til at skabe og vedligeholde sammenholdet - korpsånden om man vil - i en militær enhed, stor eller lille. På regiments-basis har man selvfølgelig flere muligheder end i mindre enheder, men formålet er det samme: at dyrke fællesskabet til gensidig fordel og styrke.

En lille brik, jeg vil beskrive, er foreningernes virke ved JDR specielt Officers- og ritmesterforeningernes før-jule-arrangement, nemlig juletræshugsten. Det startede i den her beskrevne sammenhæng i 1975. Jeg var som major(R) overført til regimentet og efter et par år opstod tanken at jeg som forstander på Ulfborg Kjærgaard med de store tilhørende store land- og skovbrugsarealer og ikke mindst naboskabet til et af Danmarks største statsskovarealer, havde nogle muligheder. Da jeg i 11 år havde været leder af Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (under KU) var kontakterne på plads, der gjorde det muligt, at man som medlem af officersforeningen kunne få adgang til, sammen med familien, at vælge og fælde sit eget juletræ. Da jeg fremførte forslaget, overfor bestyrelsen blev det straks vedtaget. Ulborg (det er stavet rigtigt uden "f") statsskovdistrikt krævede blot at jeg påtog mig det fulde ansvar - det viste sig at være fuldstændig problemfrit. Vores regimentschef var H.P.C. Lund, og da vi ar i gang med arr. for andet år udtalte HPC, da vi var samlet i vore stuer i den lille tjenestebolig (godt 100 deltagere) på 550 kvm.: Nå Henning - "Nu er dette blevet en tradition". Obersten fik fuldstændig ret - det fortsatte uafbrudt i 17 år.

 Forberedelserne var mange. Edel (min viv) startede nogle måneder før med at bage safranbrød i et stort antal. Vi skulle også producere gløgg m.m. og have forberedt at officersforeningens bestyrelse var indstillet på bl.a. at hente flere traktorlæs af stole og i øvrigt efter det afsluttede arrangement, få dem kørt  tilbage på plads. Det blev hurtigt en effektiv rutine år efter år. 

 Julestemningen var let at skabe særligt hvis der faldt lidt sne og det skete nogle gange de få uger før jul hvor arrangementet blev gennemført. Det skabte til gengæld et andet problem med kørsel i det ofte meget stærkt kuperede terræn. Jeg vil ikke forsøge at gengive de mange barske, selvfølgelig velmente tilråb, fra kollegaerne, når de mange privatmotorvognsførere, ikke kunne forcere bakkerne uden hjælp. Julestemning og tradition blev efterhånden skabt. Børnene var i stort tal, og blev ofte sendt ovenpå hvor de kunne lege gemmeleg m.m. i de 14 rum der er tilgængelig. Efter indtagelse af gløgg og kager, blev de kendte julesange sunget med musikledsagelse af major Niels Jakob Thomsen, hans kone Jytte og undertiden med klaverledsagelse af en af dem medbragt dame. Edel fortalte en julehistorie og sangene fortsatte.   Som sagt fortsatte det i 17 år, børnene blev større, men kunne åbenbart huske juletræshugsten og mangen gang fik vi et "hej" på gaden i Holstebro og lidt snak om juletræshugsten på Ulfborg Kjærgaard.  

Tilføjelse

Edel Madsen - har været værtinde utallige gange i årenes løb.

Af webmaster
Websiden har fået lov til at vise en helt enestående samling billeder fra årene 1982 til slutningen af 90´erne. Herudover enkelte, helt tilbage fra 1950´erne.
Billederne er helt private, taget af major Henning Madsen, som i sit civile liv i mange år var forstander på Ulfborg Kærgaard Landbrugsskole. Han og hustruen var gennem mange år værter for jagter, juletræshugst og samvær i deres skønne og store privatbolig på landbrugsskolen.
Billederne giver et godt indtryk af, hvorledes vores ”gamle” officerer med hustruer havde det under de mange udflugter i Ritmesterforeningens regi til spændende steder i Danmark.
Alle officersforeningens medlemmer med hustruer og børn blev gennem ca. 15 år, hvert år inviteret til juletræshugst i de store plantager tilhørende landbrugsskolen. Efter juletræsfældningen var Henning Madsen og hustru altid værter ved gløgg party med tilbehør for voksne og børn i privatboligen. 
 

At der var tale om mange officersfamilier til de årlige juletræshugster - viser antallet af parkerede biler tydeligt. Dette foto er fra 1991.

LINKS

Se majorens billeder her og Se foto fra Ulfborg-Kjærgaard institutionen gennem 50 år: 1970-79 DG FOTOALBUM 1974-1996+ MJ Henning Madsen

Se majorens billeder fra tjenesten i 1953-55, i alt 214 foto, samt foto fra tjesesten i 1956-62, i alt 135 foto her: 1950-59 DG FOTOALBUM

 

 

Gå tilbage til: FORSIDEN