Major J.E. Egefjord er død

Han kom til Holstebro sammen med JDR i 1953 og blev en af ridesportens og jagtens frontfigurer

Af Ken (DAGBLADET HOLSTEBRO-STRUER 2005-04-30)

Pensioneret major Jens Einar Egefjord, som døde natten til torsdag på Plejehjemmet Thorshøj, kom til Holstebro sammen med Jydske Dragonregiment i 1953 og blev tidligt sin ny by en aktiv og engageret borger på mange felter og dertil en af dansk ridesports frontfigurer.

Efter aktiv deltagelse i modstandskampen under besættelsen var Egefjord blandt de modstandsfolk, der fik mulighed for at træde ind i forsvarets rækker efter krigen. Valget måtte uundgåeligt falde på et gammelt rytterregiment som JDR, for det egefjordske ryttergèn var umiskendeligt som et barndoms fænomen. I en ung alder drev han egen rideskole i Thorsager, og han var blandt de officerer, der medbragte egne rideheste til den kaserne i Holstebro, der ellers skulle repræsentere forvandlingen fra rytter- til panserregiment.

Mange af officererne - Egefjord især - kom til at udgøre en saltvandsindsprøjtning for den lokale ridesport, en indsats, der for Egefjords vedkommende for længst er honoreret med et æresmedlemsskab af Holstebro Sportsrideklub. - Byens og regimentets udvalg af ridestier har været sene opgaver på Egefjords aktivitetsliste. Det hippologiske generalieblad blev i det hele taget alenlangt, inden Egefjord selv i en meget sen alder afmonterede stigbøjlerne. Det omfatter bl.a. 12 år som rideklubbens formand, næsten lige så mange år som medlem af Dansk Rideforbunds hovedbestyrelse og et tilsvarende antal år som formand for Dansk Rideforbunds distrikt 11 og 13 omfattende Ringkøbing og Viborg Amter, en snes år som dommer i dressur, springning og military og hele 30 år som hestedommer ved vestjyske dyrskuer. Til alt dette kan føjes en bestyrelsespost i Hippologisk Selskab Vilhelmsborg.

Hædret som jæger

Jens Einar Egefjords militære karriere varede til retræten i 1974 og efterfulgtes af jobbet som Holstebros CF-inspektør, hvor han blandt sine »underordnede« havde hustruen Ellen i Civilforsvarsforbundets ambulancetjeneste. I rideskoletiden i Thorsager havde hun været hans elev.

For få år siden modtog Egefjord Danmarks Jægerforbunds højeste udmærkelse, hæderstegnet, indstillet af Holstebro Garnisons Jagt-forening. En i høj grad fortjent hæder, for denne officer af Jydske Dragonregiment havde præsteret noget, ingen havde troet muligt, nemlig at få jægere af alle mulige slags til at gå i takt. Det resulterede i Holstebro Jagtforeningers Fællesudvalg, stiftet i 1967 med Egefjord som initiativtager. Det blev i selve jagtens ministerium fremhævet som et eksempel til efterfølgelse. - I spidsen for fællesudvalget førte Egefjord an i uddannelsen af nye jægere - år efter år med landets laveste dumpeprocent.

Truede dyrs talsmand

I en ret sen alder meldte Jens Einar Egefjord sig som en af Verdensnaturfondens mange frivillige. Alene eller sammen med hustruen besøgte han truede dyrs opholdssteder i fjerne dele af kloden, kom hjem med kilometervis af filmspoler og talte så fra talrige taler de truede dyrs sag. I alt dette så han ikke en modsætning til eget jægerliv. Den festligste side af jægeren Egefjord fandt man forresten, når han som oldermand og æresmedlem udfoldede sig med jagtens hornsignaler i Vestjysk Jagthornblæserlaug, der også havde ham som initiativtager.

Egefjord og hans hustru havde i mange år deres base i den hvide villa Viborgvej 6, men flyttede for to år siden til Vesterbrogade 19. En kræftsygdom gjorde indlæggelse på Thorshøj nødvendig tidligere på måneden. Han blev 83 år. - Foruden hustruen Ellen efterlader afdøde sønnen Kim, der er stats-skovfoged i Mols Bjerge, og datteren Kit, der er restaureringsarkitekt ved Skælskør kommune, desuden fire børnebørn.

Ken

 Tilbage til: FORSIDEN