Major Ole Marcussen in memoriam.

Major Lars Laursen skriver, onsdag den 18. maj 2005:

Major Ole Marcussen er død alt for tidligt efter  kort tids sygdom kun 51 år gammel. Ole var ved sin død leder af det danske element ved Regional Head quarters Allied Forces North i Brunssum i Holland.

Ole blev indkaldt i 1977 til Jydske Dragonregiment, gennemgik Officersskolen og blev udnævnt til sekondløjtnant i 1981. Det blev indledningen til en alsidig karriere i forsvaret, som, udover tjenesten ved opklarings- og kampvognsenheder i Holstebro, kom til at omfatte tjeneste ved 1. Jyske Brigade og Danske Division dels som operationsofficer dels som logistikofficer. I 1998 var Ole udsendt til Bosnien som stabsofficer ved den nordisk-polske brigade. Indtil udsendelse til Holland forrettede Ole tjeneste ved Hærens Operative Kommando i Karup som sagsbehandler i personelsektionen, hvor han havde ansvaret for personel i international tjeneste.

Ole var officeren, der havde sine meningers mod, og ofte blev disses gennemførelse forfulgt kompromisløst. Dette gav ham til tider nogle drøje hug, men Oles udadvendte væsen og store faglige viden gjorde, at trods uenighed kunne man ikke blive "rigtig vred" på ham. For de, som ikke kendte Ole, kunne han til tider virke brysk og hård, men bag dette ydre gemte der sig et ærligt og i alle tilfælde et retfærdigt menneske.

Ole var et typisk familie- og udendørsmenneske, hvilket rigtigt kom til udtryk, da Mette og han købte "Vennevold" mellem Nr. Felding og Sørvad. Ole stod bogstaveligt dagligt op med hønsene, og hans praktiske håndelag var der stor brug for i såvel huset, som i den store tilhørende have, hvor han hjalp Mette. Ole svømmede, cyklede, spillede badminton og var tillige ivrig lystfisker ved Karup å, ligesom han mestrede grillkunstens lyksaligheder til fulde.

Ole var et kærligt menneske, og de der kom til at kende Ole, har mistet en ven, en sand ven, som kun få er forundt at have. Man gik aldrig forgæved til Ole. For Ole var ingen problemer for store eller smaå til, at han ville hjælpe. Dette gjalt gode råd, håndværksmæssig støtte eller for den sags skyld hjælp til vores børns matematik- og fyskopgaver.

Ole havde set frem til at nyde sin udsendelse i Holland med Mette og børnene når disse var på besøg, ligeom familie og venner blev vist ivrigt rundt. Det blev til mange ture og oplevelser, men desværre ikke nok, da Oles liv endte alt for tidligt.

Ole efterlader sig sin kone Mette og børnene Rasmus og Marianne.

Æret være Oles minde.

Lars Laursen.

 

 

Major Claus Eskild Andersen tilføjer den 7. november 2017 følgende til Lars Laursens mindeord:

Jeg kan tilføje til beskrivelsen, at jeg kendte Ole, som en engageret officer, der alene bestred posten, som sagsbehandler for alle udsendte. En stilling, der måske havde krævet mindst tre sagsbehandlere. Desuden stod han til rådighed for det udsendte personel 24/7 og hans telefon var aldrig slukket for indgående opkald fra disse. Jeg kan også nikke genkendende til Oles barske ydre, som ikke var mere barsk, end han kunne passe Pias kæleand, når hun var på ferie. Pia, som arbejdede på kontrolpunktet i HOK's P-afdeling og som sammen med Ulla var et fast omdrejningspunkt i afdelingen. Man havde på fornemmelse, at Ole brændte sit lys i begge ender, og jeg kan bare håbe på, at det ikke var medfølgende til hans bratte afslutning på livet.

Jeg mindes Ole med stor glæde. Han var en sand officer med sine meningers mod - også selv om foresatte havde en anden holdning, og han var altid sine klienters mand!
Æret være hans minde.

Claus Eskild Andersen

 

OLe Marcussen til venstre sammen med Ole Eigenbroth.

Tilbage til 

PERSON ARTIKLER eller

FORSIDEN