Chefsergent Ivan Skaanning in memoriam

Morids Jensen, Per Carlsen, Harry Hansen og John Pedersen skriver på vegne af FOU-Gamle Drenge ved Jydske Dragonregiment mindeord over tidligere chefsergent ved Jydske Dragonregiment, Ivan Skaaning, Thyholm:

Den 21.maj 2020 døde Ivan Skaaning fra os. Livet er på mange måder forudsigeligt, men hvor kan det også være uforudsigeligt.

Ivan var i stalden, hvor han var ved at kalke vægge, han skulle hente værktøj, var fuldstændig som han plejer. Ingen tegn overhovedet på at han følte sig utilpas eller andet.

Få minutter efter ligger han i værkstedet og næst efter var han på sygehuset. Ivan havde fået en hjerneblødning men lægerne på Holstebro sygehus håbede, at blødningen stoppede, for så var der håb om at kunne genoptræne Ivan med tale, gang og så videre.

Desværre viste det sig ved næste scanning kort efter, fordi Ivan blev mere dårlig, at blødningen ikke stoppede, og hjerneskaderne var så massive, at yderligere behandling var nyttesløs.

Al behandling blev stoppet, og Ivan fik derfor lindrende pleje og omsorg. Ivan var sej, stærk og stædig. Ja, sådan var han jo.

Det gjorde, at han kæmpede i næsten seks døgn, inden han gav slip.

---

Ivan Skaaning blev indkaldt til Jydske Dragonregiment den 2 januar 1970 og fik dragonnavnet Birk. Ivan har været udstationeret til FN tjeneste på Cypern i to år ellers var hans tid meget varieret med hovedvægten på personeladministration. Fra 1. maj 2002 og indtil pensionering den 31. oktober forrettede han tjeneste som sektionschef for Tung Transportsektion (TTP).

Der var perioden en større ændring af hele hæren, og TTPSEK gennemgik store forandringer. Ivan havde meget fokus på de 33 medarbejder, han var fører for under disse ændringer.

TTPSEK skulle reducere med fire medarbejder pr. 1. januar 2006. Ivan fik med sin store ihærdighed, samt sit kendskab til personelforvaltningen i forsvaret, ændret beslutningen, således reducering skete ved naturlig afgang af medarbejdere, hvilket afspejlede hans personalepleje.

Ivan var altid meget godt forberedt til møder, han deltog i, hvilket han også krævede, at de øvrige deltagere var, ellers fik de det påtalt af ham. Han kom med mange gode idéer til optimering af dagligdags rutiner ved TTPSEK, hvilket vi stadig nyder godt af.

Ivan altid været en god og hjælpsom kammerat. Han var respekteret og afholdt, og havde altid styr på sit.

Hvis nogen skulle driste sig til at sætte spørgsmål ved, hvordan Ivan udførte sit job, skulle vedkommende være meget sikker i sin sag. Og det ligegyldig, om du var konstabel eller oberst.

Han havde en meget konsekvent holdning til mange ting, og forventede det samme af andre.

Ivan tog altid arbejdet som oldermand meget seriøst, og der var styr på det. Når der skulle afholdes Sir Lyngbjerg-march, var Ivan altid klar med en checkliste på alt, hvad der skulle laves - hvad der skulle bestilles af mad, liste til hovedvagten, hvad der skulle være af musik (Kim Larsen), så intet blev overladt til tilfældighederne, alt var planlagt.

Ivan var altid venlig, behagelig og en mand, man kunne stole på. Han tog tingene, som de kom, og var altid stille og rolig, også hvis tingene kunne gå lidt skævt eller der manglede noget.

Ivan vil blive savnet. En god ven og kollega er ikke mere.

Vores tanker går til Beatrice og hele familien.

Æret være Ivan's minde.

68 Villy Ager, Bjarne Højgaard Jensen og 66 andre

Rasmus Munkholm Hvil i fred Hr. Chefsergent. 

Steen Bødker En personlighed er her desværre ikke mere - Ivan var i en lang årrække en del af personelsektionen ved Jydske Dragonregiment, hvor han bl.a. varetog personelforvaltningen af mellemgruppen, herunder gruppens karriereforløb - Ivan var altid utroligt velforberedt og kendte alle bestemmelserne vedr. personelforvaltning i mindste detalje. Hvil i fred kære ven  

Steen Hogh Var på Cypern med Ivan og uanset hvor vådt det havde været og hvor sent det var blevet, så var der aldrig nogen slinger i valsen næste dag på jobbet....det satte han overliggeren højt og lagde linjen for andre   RIP  

Ulrik Amby Har haft den fornøjelse, at være kontor hjælperen, som engang imellem måtte traske de lange tunge skridt op til IS kontor på personalegangen. Fordi han med den største røde tuds havde steget noget ud på dagligmelding som han mente ikke var korrekt.  

Kenn Nørgaard Rasmussen Hvil i fred  

Michael Maro Vestergård I.S. var min delingsfører i Sanitetsdelingen i Staben 2. fra 82-86 (eller der omkring).  

Rasmus Reedtz Var på Cypern i 2 år sammen med Ivan hvor han var min SIGBM. Hvil i fred.  

Jesper Mailand Som ansvarlig for Hovedvagten, mødte jeg I.S flere gange, når det var stående styrke der "havde vagten". Selv som "gammel" OKS-1, skulle man have svar parat, når CSG stillede sine spørgsmål.   Jeg husker kun I.S som en god mand..

Henning Porsborg En virkelig god artikel. Tak til Mourits Jensen.

Gå tilbage til PERSON ARTIKLER

Gå tilbage til FORSIDEN