2018 Major Knud Viggo Ellegaard

Major Ellegaard fyldte den 29. november 2018 90 år. I den anledning havde undertegnede et par dage senere en god samtale med majoren på dennes bopæl i Holstebro. Det blev en lang samtale om majorens liv og spændende tjeneste. Det helt specielle ved tjenesten var, at majoren fra graden korporal springavancerede til graden officiant med fast ansættelse, herefter videre i graderne fenrik, overfenrik, premierløjtnant af specialgruppen, kaptajn af B-linien for at slutte i graden major (LR31).

Et bemærkelsesværdigt tjenesteforløb, helt uden om de normale befalingsmandsgrader sergent og oversergent og uden om en egentlig officersuddannelse. - Alene i kraft af faglig dygtighed, lederkompetencer og menneskelige egenskaber opnåede majoren et højt niveau i tjenesten.   

18. april 1987 blev majoren benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Teddy Børgesen

Major K.V. Ellegaard med veninde til fest i Dragonforeningen for Holstebro og Omegn i 2015.

 

Se majorens personlige foto fra tjenesten her: 1940-49 DG FOTOALBUM

Gå tilbage til FORSIDEN