• JDR bogen 1679 - 1979

  Jydske Dragonregiments 300 års jubilæumsbog 1979-1979
  Af journalist og major af reserven, Kaj-Ivan Bæk

  Jydske Dragonregiment's 300th anniversary book 1979-1979
  By journalist and major of the reserve, Kaj-Ivan Bæk

 • JDR bogen 1980 - 2014

  Rigtig mange af bidragyderne til den nye bog om Jydske Dragonregiments historie 1980 - 2014 var mødt op til den lille reception, som blev holdt i den anledning i officersmessen lørdag den 13. september 2014. (Video og tekst).

  A lot of contributors to the new book about Jydske Dragonregiment's history 1980 - 2014 were present to the small reception held on that occasion in the official ceremony Saturday, September 13, 2014. (Video and text).

 • NYT fra JDR

  Dette er bataljonernes historie - I, II, III, IV, V, VI og VII bataljon. Herudover er der artikler om Jyske Kampgruppe samt en hel del om personellets-, herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

  This is the battalions' history - I, II, III, IV, V, VI and VII battalions. In addition, there are articles about Jyske Kampgruppe and a lot about personnel, including personnel of the terms of the reserve, employment conditions, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.

 • Dragon NIELS KJELDSENs kamp ved Højen 1864 Dragon NIELS KJELDSEN's match at Højen 1864

  Hvad skete der den dag ved Blåkær skov?
  Den søndag, der blev hans dødsdag, deltog Niels Kjeldsen i et feltvagtkommando, der var blevet udsendt fra Vejle sydpå til Højen Kro.

  What happened that day at Blåkær Forest? The Sunday which became his death day, Niels Kjeldsen participated in a field watch command that had been sent from Vejle south to Højen Kro.

 • Rytterfægtningen ved VORBASSE 29. februar 1864

  Rytterfægtningen ved Vorbasse - dansk sejr mod alle odds

  The rider refuge at Vorbasse - Danish victory against all odds

  Af Sune Wadskjær Nielsen

 • JDR HÆFTER

  Militære køretøjer -
  Military vehicles
  Kamptropperne 1991-2000
  Kamptropperne 1981-1990
  Kamptropperne 1971-1980
  Hæftet om Holstebro 1953 -
  The booklet about Holstebro 1953