• JDR bogen 1679 - 1979

    Jydske Dragonregiments 300 års jubilæumsbog 1979-1979

    Af journalist og major af reserven, Kaj-Ivan Bæk

  • JDR bogen 1980 - 2014

    Rigtig mange af bidragyderne til den nye bog om Jydske Dragonregiments historie 1980 - 2014 var mødt op til den lille reception, som blev holdt i den anledning i officersmessen lørdag den 13. september 2014. (Video og tekst).

  • NYT fra JDR

    Dette er bataljonernes historie - I, II, III, IV, V, VI og VII bataljon. Herudover er der artikler om Jyske Kampgruppe samt en hel del om personellets-, herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.