Major Hans Frederik Moth i 2003:

Majoren fulgte op på artiklen i DAGBLADET således:

Ægteparret Irma og Hans Frederik Moths erindringer foreligger nu (2016) i bogen "Min natur og andres"

Bogen omtales supplerende her: MJ H.F. Moths bog