Generalløjtnant Poul Kiærskou

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi (Read in English below)
 

Han blev menig 1973 og sergent 1974, blev 1974 optaget på Hærens Officersskole, hvorfra han afgik som premierløjtnant 1978. Kiærskou var 1978-82 først næstkommanderende og siden chef for kampvogns- og opklaringseskadroner ved Jydske Dragonregiment og var 1982-85 operationsofficer ved Stab Jyske Division. 1983 blev han kaptajn og 1982 og 1985-86 gennemførte han Føringskursus I og Stabskursus I. 1986-88 var han sagsbehandler i Planlægningsafdelingen under Forsvarsstaben, blev i mellemtiden major 1987 og 1988-90 adjudant for Forsvarschefen. 1990-91 var han chef for Operationssektionen ved 3. Jyske Brigade, blev oberstløjtnant 1991, var 1991-92 chef for en panserbataljon under Jydske Dragonregiment og 1992-94 leder af Faggruppe Landoperationer under Forsvarsakademiet. 1994-95 gik Kiærskou på NATO Defence College, blev 1995 oberst og var indtil 1997 chef for Forsvarsstabens Planlægningsafdeling og dernæst indtil 2000 Military Assistant ved IMS.

2000 blev han kommandør for Nordic-Polish Battlegroup, SFOR i Bosnien-Hercegovina og var indtil 2002 chef for DeMars Kompetencecenter, projektorganisationen, Forsvarsstaben. 2002 blev han generalmajor og var indtil 2009 chef for Hærens Operative Kommando. Siden 2009 har Kiærskou været midlertidig generalløjtnant og Assistant Chief of Staff Capabilities ved Supreme Allied Command Transformation og chef for DAMIREP, den permanente danske repræsentation i NATOs militærkomité.

 

Poul Kiaerskou

Lieutenant General Poul Kiaerskou was born in 1954. He volunteered for national service in 1973, joined the Military Academy in 1974, and was commissioned 1st Lieutenant in 1978.  

During his initial tours of regimental duty he served in armour and recce units of the Jutland Dragoon Regiment. 

Promoted to captain in 1983 and upon completion of the Junior Staff Course he served in Headquarters Jutland Division. Following graduation from the General Staff Course he subsequently served in Headquarters Chief of Defence Denmark. 

Following promotion to major in 1987 he served as Aide-de-Camp for the Chief of Defence and later as Chief Operations in 3rd Jutland Brigade. 

Selected for promotion to lieutenant colonel in 1991 he took command of 1st Tank Battalion, Jutland Dragoons. This period was followed by a position as Chief Land Operations at the Royal Danish Defence Academy. 

Upon completion of Senior Course 85 at the NATO Defence College, he was promoted to colonel in 1995 and held the position of Assistant Chief of Staff Plans and Programmes in Headquarters Chief of Defence Denmark. 

During the period 1997 to 2002 he served first as Military Assistant for the Director International Military Staff in NATO Headquarters. From there he deployed as Commanding Officer of the Nordic-Polish Battle Group in SFOR in Bosnia-Herzegovina followed by a tour as Assistant Chief of Staff Defence Management and Ressources in Headquarters Chief of Defence Denmark. 

Following his promotion to major general in 2002 he served for more than six years as Commander Army Operational Command Denmark. He was appointed as Assistant Chief of Staff Capabilities, Allied Command Transformation in Norfolk, USA in 2008. 

Upon promotion to Lieutenant General late 2009 he was appointed as the Permanent Danish Military Representative to NATO and EU. He held this position until his retirement by end 2014. He is working as a private consultant upon retirement. 

Lieutenant General Poul Kiaerskou is Commander of the Order of Dannebrog and has been awarded the Defence Medal for Meritorious Service, the Badge of Honour for Good Service to the Army, the Medal of Merit for the Home Guard, the Latvian NATO Medal, Cross of the Knight to the Order for Merits to Lithuania, and the SFOR NATO medal. 

He is married to Karen Kiaerskou. They have two grown up sons.

 

ARKIVFOTO 2008 af daværende generalmajor Poul Kiærskou, chef for Hærens Operative Kommando.
Foto: Jesper Kristensen/Scanpix

Generalen, der ramte politiske klippeskær og derved mistede muligheden for at stige helt til tops, da "papkassesagen" ramte ham

Poul Kiærskou i sin tid som chef for Hærens Operative Kommando (HOK). I baggrunden maleriet "En helts død" (Arkivfoto: Henning Bagger)

  Berlingske, lørdag den 7. december 2014.

Christian Brøndom

Generalløjtnant Poul Kiærskou, der fylder 60 år 7. december, har i årevis været kendt i forsvarets indre cirkler som en af de skarpeste og mest retlinede officerer i forsvarets ledelse. Men den karriere, som hans evner, flid og baggrund i en stærk officersfamilie ellers lagde op til, gik i stå, da han ramte to klippeskær på vejen mod den øverste post, jobbet som forsvarschef.

Poul Kiærskou voksede op i en fuldblods officersfamilie som søn af major og ritmester Svend Kiærskou, der ligesom sønnen var tilknyttet Jydske Dragonregiment. Meget symbolsk døde faderen iført uniform under et jubilæumsbesøg hos dragonerne.

Poul Kiærskou modtog som nummer ét på sit hold på Hærens Officersskole Dronningens æressabel, og blev efterfølgende kampvognssoldat for fuld udblæsning i Holstebro. Senere fulgte stabstjeneste både ved Jyske Division og Forsvarskommandoen, hvor han i en periode fungerede som adjudant for blandt andre den navnkundige forsvarschef Jørn Lyng, der var kendt og frygtet som en chef, der kørte sine omgivelser benhårdt.

Men Kiærskou lærte noget om ledelse og arbejdsevne, og karrieren fortsatte både i det militære spor, som bataljonschef for kampvognene i Holstebro og på den diplomatiske side, med job i NATO under Kosovo-krisen, og senere som chef for den nordisk-polske kampgruppe i Bosnien. I 2002 blev Kiærskou en ung chef for Hærens Operative Kommando med opgaven at udvikle en beskåret hær til et højt professionelt niveau med evne til at sende kampgrupper til både Irak og Afghanistan.

Da begyndte klippeskærene at vise sig forude. Et af kravene til moderne ledere af store offentlige virksomheder er evne og lyst til at kommunikere internt og eksternt. Det manglede Kiærskou, selv om han som chef stillede op, hver gang en dansk soldat blev dræbt i kamp. Men det største klippeskær ramte han for knap tre år siden, da den såkaldte »papkassesag« eksploderede. Kiærskou blev af mange medier udpeget som superskurken, der havde beordret undergivne til at forfalske tal om tilbageholdte irakere til Folketinget. Anklagerne viste sig at være nonsens, men hvis formålet med historien var at skade Kiærskous muligheder for at blive forsvarschef, så lykkedes operationen.

Kiærskou indkasserede tjenestemandslovens mildeste sanktion for ikke at have protesteret mod den måde, hans foresatte i Forsvarskommandoen valgte at opgøre fangetallet på. Både han og den anden anklagede officer i sagen fandt det ikke umagen værd at indbringe sanktionerne for domstolene, da de ingen indflydelse fik på deres stillinger.

Poul Kiærskou er indtil sin pensionering forsvarschefens repræsentant i NATO, og forudser, at han ved siden af sin store interesse for alle slags udendørs aktiviteter – Kiærskou har løbet maraton i mange år – også vil bruge mere tid på blandt andet Hærens historie.

HOK: VI ER IKKE AMATØRER

NORDJYSKE 8. januar 2005

Chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Poul Kiærskou afviser på det skarpeste kritikken fra oberst Lars R. Møller, som mener, at Danmark udsender amatørsoldater til internationaler opgave.

- Lars R. Møllers artikel i Militært Tidsskrift har overskriften: Vi er alle amatører, men er vi også glade?, og provokatorisk kan man godt mene, at en mobiliseringshær hovedsaligt består af amatører, siger Poul Kiærskou. - Oberstens kritik er rettet mod nogle generelle forhold i den gamle uddannelse i den gamle hær, men det var en mobiliseringshær, vi skulle uddanne til og derfor nogle helt andre vilkår, end det der vil komme til at gælde for hæren, når vi er færdige med den omlægning, som forsvarsforliget i øvrigt lægger op til, siger Poul Kiærskou. Han afviser bestemt, at hæren udsender amatører til internationale opgaver. Soldaterne høster generelt megen anerkendelse for deres professionelle indsats. Han erkender dog, at man godt kan mene, at en mobiliseringshær hovedsaligt består af amatører, idet grundstammen jo består af værnepligtigt uddannede officerer, befalingsmænd og menige. - Jeg vil ikke acceptere udtrykket amatørhær, men jeg vil give obersten ret i, at nogle af vilkårene for uddannelse i mobiliseringshæren er anderledes end de vilkår som må og skal være gældende i den hær, som der nu skal etableres som resultat af forsvarsforliget, siger han. Poul Kiærskou mener, at man skal hæfte sig ved, at obersten i sin artikel selv peger på, at de elementer, der ligger i forsvarsforliget, er den vej, man skal gå. Ved indgåelse af forsvarsforliget, der gælder fra 2005 til 2009, blev det besluttet, at den danske hær ikke mere er en mobiliseringshær, men skal bestå af professionelle operative enheder. /ritzau/

Gå tilbage til FORSIDEN