Til minde om dragonfotografen Jens Schoubo Christensen

JENS SCHOUBO CHRISTENSEN

Fotograf Schoubo 

Af Teddy Børgesen

Mange ældre dragoner kender fotograf Schoubo. I årene ca. 1951 og helt til omkring 1970 var han dragonernes fotograf, både officielt[1] og uofficielt. Schoubo tog i disse ca. 20 år tusinder af billeder af de værnepligtige dragoner, deres liv på kasernen, på øvelser i Holstebro og omegn, men også på de store øvelser i Oksbøl fotograferede han. Han var anerkendt og vellidt. Dragonerne havde tiltro til ham, herunder, at der kun blev foreviget situationer, som kunne tåle virkelighedens lys, herunder også fotografering på de store NATO-øvelser i Vesttyskland.

Specielt i 1960èrne, hvor den kolde krig var på sit højeste og fotografering på militære installationer og på øvelser var totalt forbudt for soldaterne. De måtte simpelthen ikke fotografere i militærlivet. Mange gjorde det dog alligevel. Men Fotograf Schoubo gjorde det hen ad vejen til en levevej. Som han skrev i slægtsbogen den 20. oktober 1958: ”Jeg tjener mit daglige brød ved at fotografere Dragoner. Det er en dejlig fast kundekreds på ca. 1000 mand. Om dagen er jeg med på øvelser, som til tider er langt fra Holstebro. To aftener om ugen har jeg portrætfotografering af soldaterne, og fredag aften er jeg så på kasernen for at sælge billederne, så jeg har ikke megen frihed, men jeg er glad for mit arbejde. Soldaterne er næsten altid oplagte til at blive fotograferet, så jeg tror aldrig jeg bliver arbejdsløs”.[1] I en periode (1963-65) indgik fotograf Schoubo Christensen i Dragonavisens redaktion.

Jens Schoubo Christensen var det fulde borgerlige navn. Men jeg har erfaret[1], at han altid blev kaldt Schoubo. Han havde næsten altid sit atelier i hjemmet, selvom de familien Schoubo flyttede flere gange. Når det før blev nævnt, at han solgte billederne fra dragonernes dagligliv til soldaterne, kommer dette til udtryk i dag, hvor gamle dragoners tilsendte album til denne webside, afslører, at rigtig mange foto i de forskellige album fra især 1960érne indeholder de samme billeder.

Vi gør lige et ophold i omtalen af soldaterne og deres foto for at fortælle, hvem Jens Schoubo egentlig var og hvor han kom fra. Dette skal med for at fuldstændiggøre omtalen af ham.

Jens Schoubo blev født i 1920 i Rostrup. 1. oktober 1935 kom han i lære som maler. Han afsluttede uddannelsen den 30. september 1939 efter tillige at have gået på teknisk skole i 6 måneder. Efter at have virket som maler i nogle år fik han dårlig ryg, hvorefter han aflagde svendeprøve uden læretid,  som fotograf, og bestod. Datteren Kirsten fortæller, at interessen for fotografering havde været der altid, idet han allerede som 14 årig fik sit første fotografiapparat.[1] Alle erfaringer er en følge af samtaler i november 2013 med fotograf Schoubos datter Kirsten Schoubo Toudal og svigersønnen Hans Toudal. Uden deres hjælp havde denne lille artikel ikke været mulig. Personlige billeder og mange billeder taget i den omtalte tid af tjenesten ved dragonerne er tillige leveret af datteren. 

Tryk på billede - for at forstørre.

I 1944 var Jens Schoubo blevet gift med Oda Gatten. Der kom 2 børn til, henholdsvis sønnen Leo i 1945 og datteren Kirsten i 1951. I 1950 flyttede familien fra Torrild til Holstebro, hvor Schoubo straks begyndte at fotografere den nye dragonkaserne, som var under opførelse i byens sydvestlige udkant. Og det blev han ved med. Allerede i 1951 fotograferede han de første soldater og var med lige fra den dag dragonerne officielt rykkede til Holstebro, den 6. maj 1953. Efter at have fotograferet soldater i tjenesten og på øvelser og sammensat hundreder af enhedsbilleder påstemplet ”Schoubo Foto” i 10 år, blev han som den naturligste ting medlem af Dragonavisens redaktion under redaktionschef, major A.V. Bager, som regimentets officielle fotograf fra det 1. nummer som udkom i december 1963. Mange hundrede foto blev i de kommende år taget og naturligvis kun en brøkdel af disse indsat i Dragonavisen, som dengang udkom med 12 numre om året. – Rigtig mange af disse foto, specielt enhedsfoto fra den tid kan i dag ses i regimentets ”nye” dragonmuseum, som hedder ”Jydske Dragonregiments Historiske Samling”, som er placeret i kælderen under administrationsbygningen på Dragonkasernen. Mange billeder er afleveret til Holstebro lokalhistoriske arkiv, hvor de er gengivet digitalt. (Tillige indsat her på hjemmesiden).

Oda og Jens Schoubo ved sølvbrylluppet i 1969.

Alting får en ende.

På trods af Schoubos udsagn fra 1958 om, at han tilsyneladende aldrig blev arbejdsløs, med hensyn til fotografering af dragonerne, løb udviklingen alligevel fra ham. I 1960´erne faldt konstabelordningen på plads. Som følge af ansættelse af flere og flere professionelle dragoner, blev der i de kommende år indkaldt færre værnepligtige. Dette medførte, at der i slutningen af 1960`erne ikke længere var det samme behov for fotografering. I 1970 slog Schoubo sig derfor ned som reklamefotograf – med stor succes, bevidnet af de efterfølgende artikler fra DAGBLADET Holstebro-Struer.

Som dragonerne husker fotograf Schoubo fra hans atelier.

Schoubo Christensen mistede sin hustru Oda, der afgik ved døden i 1986. Han afgik selv ved døden i 1993. Begge er begravet på Egekirkegården i Holstebro.

Når der i dag forskellige steder arbejdes med Jydske Dragonregiments historie, er mange fotograf Jens Schoubo Christensen stor tak skyldig for hans bidrag til levendegørelse af denne historie gennem hans arbejde med fotografering, fremkaldelse og distribuering af tusinder af billeder til Dragonavisen, dragoner, Lokalhistorisk arkiv og eftertiden.

 -tb    

Der er indsat en billedserie under PRIVATE ALBUM med eksempelfoto på fotograf Schoubos liv blandt dragonerne. Der er 93 foto (Rul ned ad siden til du kommer til årgange begyndende med 1950): 1950-59 DG FOTOALBUM 

Gå tilbage til: FORSIDEN