IN MEMORIAM

Major Henning Ernst
18. marts 1944 – 4. august 2003
Mindeord


Chefen for Jydske Dragonregiment, Oberst K. Mosgaard skriver mindeord over Henning Ernst:

Det er med dyb sorg, at Jydske Dragonregiment modtog meddelelsen om, at regimentets højt respekterede værkstedsofficer, major Henning Ernst, døde den 4. august efter længere tids sygdom. Han blev kun 59 år.

Major Henning Ernst var værkstedsofficer og leder af regimentsværkstedet ved Jydske Dragonregiment på Dragonkasernen i Holstebro. Et ansvar han løftede med stor kompetence og værdighed. Han var som chef for et af Hærens store værksteder meget vellidt
blandt alle personelgrupper for sin venlige og tiltalende væremåde. Den enkelte medarbejders trivsel og kollegernes velbefindende var det afgørende for ham i hans officersvirke.
Han besad en imponerende evne til at leve sig ind i den enkelte medarbejders eller kollegas situation, og trods sin egen sygdom udviste Henning Ernst en usædvanlig stor grad af omsorg for alle omkring sig. Tillige besad major Henning Ernst en meget stor faglig viden.
Han glemte aldrig sine rødder som motormekaniker og kunne ofte rådgive sine medarbejdere om detaljer og finesser.
Henning Ernst startede sin karriere i Forsvaret i 1965 ved Hærens Tekniske Korps som motormekaniker ved Sjællandske Artilleriregiment, indtil han i 1966 kom til Jydske Dragonregiment.
Efter få år som befalingsmand avancerede han til sekondløjtnant i 1972.

Henning Ernst forrettede de kommende år tjeneste skiftevis i Viborg og i Holstebro og blev i takt med de gode resultater udnævnt til premierløjtnant, til kaptajn og i 1996 til major. l fem år bestred han jobbet som chef for det militære værksted i Viborg, indtil han i 2001 kom »hjem« og blev værkstedsofficer og leder af regimentsværkstedet ved Jydske Dragonregiment.

Undervejs i sit karriereforløb har Henning Ernst også gjort tjeneste ved Hærens Tekniske Tjeneste og ved FN-afdelingen. I flere perioder gjorde han international tjeneste på Cypern Og i Mellemøsten. Sin fritid brugte Henning Ernst på sine store interesser: "jagt, sejlsport,
biler og familien. Når han gik ind for en sag var det helhjertet.

Henning Ernst var, sammen med sin efterladte hustru, Berit, meget udadvendt med en stor vennekreds. Henning Ernst kæmpede med sin imponerende fightervilje mod sin kræftsygdom i mange år. Hans ukuelige kampkraft gjorde, at han de seneste år overvandt kræftsygdommens mange forsøg på at slå ham ud, men mandag aften den 4. august måtte han give op.

Major Henning Ernst efterlader sig hustruen, Berit, børnene Line i Århus og Lars i Svendborg samt tre børnebørn. Vore tanker er hos de efterladte.

Æret være major Henning Ernsts minde.

Gå tilbage til: FORSIDEN