November 1995 - Stabschef, oberstløjtnant G.C. Ulrich

Stabschefen fylder 60 år og træder tilbage

Af Ken
På posten som stabschef er oberstløjtnant G. C. Ulrich den, der på væsentlige områder får den store dragonkaserne i Holstebro til at køre i det daglige som en uddannelsesinstitution. En administrator kan man sige om udøveren af denne stabsfunktion som regimentschefens højre hånd.

Af den grund kunne han roligt indkassere sin del af æren for, at Jydske Dragonregiment i september blev kåret som »Årets arbejdsplads « af Junior Chamber, Dagbladet Holstebro-Struer, Holstebro Handelsskole, Den Danske Bank og Oranje Beton. En ganske fortrinlig måde at slutte en lang militær karriere på. »Den megen ros gjorde mig da også helt flov«, siger han her foran to skelsættende datoer - 60 års fødselsdagen mandag den 13. november og retrætedagen torsdag den 30. november. Den sidste er en følge af den første. Sådan er bestemmelserne i forsvaret.

Oberstløjtnant G. C. Ulrich kom direkte fra en NATO-post på Kolsås i Norge til JDR i marts 1993 og måtte for tredje gang i karrieren udskifte regimentsmærke. Efter officersuddannelsen ved Hærens Officersskole forrettede han tjeneste ved Den kongelige Livgarde, hvis mærker han bar, indtil han il981 blev forsat til Prinsens Livregiment i Viborg, hvor han var chef for en bataljon i årene 1981-83. '

En af karrierens bedste perioder

Karrieren blev præget af en alsidig tjeneste nationalt og internationalt. G. G. Ulrich har således undervejs forrettet tjeneste ved Forsvarskommandoen i Vedbæk, ved Infanteriskolen på Kronborg, ved den internationale FN-stab på Cypern, ved NATOhovedkvarteret i Karup og ved NATO-hovedkvarteret i Norge, der var sidste station før slutstillingen i Holstebro. Her måtte han så fjerne Prinsens Livregiments mærke fra uniformen og erstatte den med de jyske dragoners løve. Og så i øvrigt; smøge ærmerne op til opgaver, som ikke tidligere var forekommet i karrieren - først og fremmest den at være en central person i den største udbygnings- og renoveringsproces i Jydske Dragonregiments Holstebro-historie. Mere end 40 millioner kroner har han været med til at forvalte i denne sammenhæng. »Men nu har vi også en kaserne, vi kan være bekendt«, siger han. 
Sammenfattende konstaterer han, at »mange interessante opgaver i samarbejde med gode mennesker har gjort de to og et halvt år ved Jydske Dragonregiment til en af de bedste perioder i min karriere«.

Oberstløjtnant Ulrich bor Sønderkær 1, Viborg, og Sønderkær bliver også pensionistens adresse. Fødselsdagen fejres med den nærmeste familie. Afskeden med officerskollegerne ved JDR sker den 30. november. Dagen efter overtager efterfølgeren, oberstløjtnant Leif Bagger, stabschefens stol i den gamle administrationsbygning. Han kommer fra en stilling som chef for uddannelsesafdelingen ved Hærens Kampskole i Oksbøl. Han har tidligere været chef for JDR´s 2. panserbataljon.