18 DEC 2014 Afskedsreception for OB Kurt Mosgaard og oberstinde Anette.