• JDR bogen 1679 - 1979

  Jydske Dragonregiments 300 års jubilæumsbog 1979-1979
  Af journalist og major af reserven, Kaj-Ivan Bæk

  Jydske Dragonregiment's 300th anniversary book 1979-1979
  By journalist and major of the reserve, Kaj-Ivan Bæk

 • JDR bogen 1980 - 2014

  Rigtig mange af bidragyderne til den nye bog om Jydske Dragonregiments historie 1980 - 2014 var mødt op til den lille reception, som blev holdt i den anledning i officersmessen lørdag den 13. september 2014. (Video og tekst).

  A lot of contributors to the new book about Jydske Dragonregiment's history 1980 - 2014 were present to the small reception held on that occasion in the official ceremony Saturday, September 13, 2014. (Video and text).

 • NYT fra JDR

  Dette er bataljonernes historie - I, II, III, IV, V, VI og VII bataljon. Herudover er der artikler om Jyske Kampgruppe samt en hel del om personellets-, herunder personel af reservens vilkår, ansættelsesforhold, ydelser, efter- og videreuddannelser. Udnævnelser og honoreringer i årene 1992-2000. I alt 324 foto-tekst sider.

  This is the battalions' history - I, II, III, IV, V, VI and VII battalions. In addition, there are articles about Jyske Kampgruppe and a lot about personnel, including personnel of the terms of the reserve, employment conditions, benefits, continuing education. Appointments and fees in the years 1992-2000. A total of 324 photo text pages.